CALAER bvba respecteert de privacy van elke persoon die haar websites. De persoonlijke informatie die we over u verzamelen wij serveren voordat alles om u de services die u ons konden vragen; aan de andere kant, ze stellen ons ter verbetering van het niveau en de kwaliteit van de service die wij bieden u als bedrijf. Daarom willen wij strikte regels om het juiste gebruik en de vertrouwelijkheid van gegevens. Deze zullen alleen worden bekendgemaakt aan personen buiten CALAER sprl.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming; hun aanvankelijke opslag kunnen worden uitgevoerd binnen de grenzen van de Europese Unie of elders in de wereld. U hebt het recht de gegevens die wij over u hebben en corrigeer indien nodig via  www.doitbefore.com ; ook heeft u recht om ons te vragen geen gebruik te maken van deze informatie.

Wij doen ons uiterste best om te reageren op uw wensen. Het kan zijn dat er bepaalde wetten, met name die betreffende veiligheidsvraagstukken of de financiële reglementen.  www.doitbefore.com is een service van CALAER bvba.